HYDROLOGIA

Hydrologia PDFdownload book for $9.99 (free for members)

Author: Wikipedia (That means the book is composed entirely of articles from Wikipedia that we have edited and redesigned into a book format. If you would prefer to read the unedited articles in their old format for free, we have provided a list of the article titles under "chapters" below. Simply go to Wikipedia and use their search form to locate each individual article.)

Language: PL

Pages: 49

Year published: 2011

Chapters: Ocean, Estuarium, Wodowskaz, Kriologia, Zlewnia, Zlewisko, Staw kąpielowy, Ochrona wód, Ekohydrologia, Typologia wód powierzchniowych, Klasy czystości wód, Irygacja, Plaża, Lądowacenie, Cykl hydrologiczny, Solnisko, Kałuża, Ozonowanie, Ławica, Obieg fosforu w wodzie, Sodis, Dział wód, Wskaźniki jakości wód, Kamień kotłowy, Wody szczelinowe, Próbobiornik, Spływ powierzchniowy, Retencja wodna, Acqua alta, Ripplemarki, Aeracja, Zasoby wodne, Basen pływowy, Waterhole, Woda gruntowa, Batymetria, Melioracja, Wody stagnujące, Zalew, Hydrogram, Śryż, Hydrografia, Regionalny zarząd gospodarki wodnej, Ignacio Rodriguez-Iturbe, Ewapotranspiracja, Wody juwenilne, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii UNESCO w Łodzi, Strefa wzniosu kapilarnego, Wody powierzchniowe, Zabagnienie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Biomanipulacja, Intercepcja, Pak lodowy, Powódź błotna, Woda higroskopijna, Kaskada, Limnigraf, Obszar bezodpływowy, Stacja hydrolokacyjna, Ingresja morza, Bilans wodny, Wody śródlądowe, Połynia, Łożysko rzeki, Rok hydrologiczny, Szkier, Ruch turbulentny, Rezerwuar, Polder Krzesin - Bytomiec, Współczynnik odpływu, Woda izoosmotyczna, Wiry Naruto, Woda hipoosmotyczna, Woda hiperosmotyczna, Odżelazianie wody, Wykres przyrostu powierzchni zlewni, Zator lodowy, Krzywa batygraficzna, Paludologia, Krzywa związku wodowskazów, Łacha, Krzywa hipsometryczna, Batometr, Hydrometeorologia, Opad średni w zlewni, Naledź, Polder przeciwpowodziowy, Woda użytkowa, Dygitacja, Terpy, Lepa, Hipoteza geochemiczna, Katadynowanie, Izobata, Wody kondensacyjne, Krążki lodowe, Woda wolna, Przybój, Obszar filtracji, Kipiel, Zjawiska lodowe, Infiltracja efektywna, Żuławy, Łata wodowskazowa, Bagnistość, Zlodzenie, Hydrofizyka, Szpyrk, Ustrój hydrologiczny, Wody zawieszone, Krasologia, Wiry bezwładnościowe, Bencz, Wody wewnętrzne, Banior, Ujemny bilans zlewni, Woda miękka, Osucha, Region wodny, Pedohydrologia, Woda wierzchówkowa.

Random excerpt from the book:
...Staw kąpielowy zdefiniować można jako sztucznie stworzony, odizolowany od środowiska hydrogeologicznego nieprzepuszczalnym materiałem, zbiornik wodny budowany w celach rekreacyjnych, posiadający ściśle zdefiniowane wymagania dotyczące jakości wody. W celach uzdatniania wykorzystujące się oraz intensyfikuje mechaniczno-biologiczne procesy samooczyszczania się wód. W skład stawów wchodzą część rekreacyjna (kąpielowa) oraz część regeneracyjna, w której znajdują się specjalnie skonstruowane filtry bagienne, odpowiedzialne głównie za utrzymanie właściwej jakości wody. Zwykle strefa ta, zasiedlona jest przez rośliny repozycyjne, biorące udział w procesach samooczyszczania się wody. W skład systemu wchodzi wiele urządzeń, zarówno mechanicznych (filtry, skimmery, rynny przelewowe, pompy) jak i systemy filtracji biologiczno-chemicznej. Stawy kąpielowe mogą być budowane jako zupełnie nowe obiekty, lub powstają w ramach modernizacji istniejących kąpielisk. O ile w konwencjonalnych basenach poprzez dodatek np. chloru likwiduje się życie organiczne i giną bakterie oraz glony, to w stawie kąpielowym dąży się do eliminacji biogenów, wykorzystując konkurencję o związki odżywcze, między glonami a roślinami bagiennymi oraz zjawiska sorbcyjne zachodzące w złożu filtra. Zamiast chloru stosuje się filtry bagienne z dodatkiem specjalnie dobranych minerałów, w tym wymieniaczy jonowych i absorbentów, które czyszczą cyrkulujacą wodę. Filtry bagienne zatrzymują również biogeny jak i zanieczyszczenia bakteryjne (Pseudomonas, Escherichia coli itd). Jak wykazały kilkunastoletnie doświadczenia, wymagane przepisami normy są na prawidłowo zaplanowanych obiektach spełniane. Stawy kąpielowe mogą przypominać swoja formą zarówno baseny jak i naturalne zbiorniki wodne. Są stosowane w obiektach publicznych jak i prywatnych ogrodach (wielkość minimalna ok. 50 m²), hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych. W samych Niemczech istnieje aktualnie ponad 150 obiektów komunalnych i dziesiątki ty...

Tips

To download a PDF ebook for $9.99 please click the download link. We recommend you pay by credit card. If you ask Paypal to pay from your bank account it will take them up to four business days to send your order to us. You can read the ebooks on your PC, Kindle, Nook, iPad, Android or other mobile device; see our FAQ page for instructions.

To download four books a month online for free simply join our library book club for $14.99 a month. Then login to your account before clicking the Download link.

To get a printed copy, click the Paperback link for a list of resellers.

Downloads marked "PDF/scan" may have notations, faded type, yellowed paper, missing or skewed pages or be free elsewhere. Paperbacks marked "OCR" may have numerous typos, missing text, with no illustrations or indexes. Books with Wikipedia or Wikia in the author field have content which was on those sites as of the publication date.


View website in العربية | български | català | česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | Español | suomi | Français | हिन्दी | hrvatski | Indonesia | Italiano | עברית | 日本語 | 한국어 | Lietuvių | latviešu | Nederlands | norsk | Polski | Português | Română | Русский | slovenčina | slovenščina | српски | Svenska | Filipino | українська | Tiếng Việt | 中文 (简体) | 中文 (繁體) | © 2018. All rights reserved.