PAŃSTWA UKŁADU WARSZAWSKIEGO

Państwa Układu Warszawskiego PDFdownload book for $9.99 (free for members)

Author: Wikipedia (That means the book is composed entirely of articles from Wikipedia that we have edited and redesigned into a book format. If you would prefer to read the unedited articles in their old format for free, we have provided a list of the article titles under "chapters" below. Simply go to Wikipedia and use their search form to locate each individual article.)

Language: PL

Pages: 290

Year published: 2011

Chapters: Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna, Polska Rzeczpospolita Ludowa, ZSRR, Polsko-czechosłowackie konflikty graniczne, Propaganda sukcesu, Ballada o Janku Wiśniewskim, Kultura, Praska wiosna, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Mur berliński, Beskidenverein, Reforma administracyjna w Polsce, Ukraińska cerkiew greckokatolicka w ZSRR w latach 1945-1991, Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu, Wysiedlenie Polaków ze Lwowa, Zabójstwo Bohdana Piaseckiego, Ziemie Odzyskane, Północna Grupa Wojsk, Rumunia w epoce komunizmu, Cerkiew greckokatolicka w Polsce w latach 1945-1989, Zestawienie liter w radzieckich tablicach rejestracyjnych, Pogrom kielecki, Garnizony Armii Radzieckiej na terytorium Polski, Karpathenverein, Żydowski Komitet Antyfaszystowski, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Wysiedlenie Ukraińców z RP do ZSRR 1944-1946, Ładniej? PRL w przestrzeni miasta, Instytut Wschodni w Warszawie, Lista monet kolekcjonerskich PRL, Marka NRD, Oświata w Związku Radzieckim, Czerwiec 1953 - powstanie robotnicze, Dożynki, Drugie wysiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich 1955-1959, Pałac Republiki, Simson, Okręg, Radzieckie tablice rejestracyjne, Podział administracyjny NRD, Mauzoleum Lenina, Konstytucja ZSRR z 1936, Operacja Dunaj, Dziennik Telewizyjny, Sudetendeutsches Freikorps, Komitet Wyzwolenia Narodów Rosji, Druga Republika Czechosłowacka, Rozpad Związku Radzieckiego, Wielkie ucieczki, Aksamitna rewolucja, Interflug, Zmiany nazw miejscowości w południowo-wschodniej Polsce 1977, Propaganda w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Zjednoczenie Niemiec, Pierwsza Republika Czechosłowacka, Sowietologia, Historia Polski, Bracia Kowalczykowie, Karta 77, Akcja "Hiacynt", Układ monachijski, Czechosłowacki Kościół Husycki, Herb Czechosłowacji, Węgierska Republika Ludowa, Werner Tübke, Pogrom w Krakowie, Odwilż gomułkowska, Wydawnictwo podziemne, Strajki w Polsce 1988, Organizacja Harcerska Polski Ludowej, Czeska i Słowacka Republika Federalna, Tysiąclatka, Dziennik 1954, Pomnik Stalina w Pradze, Polska polityka migracyjna, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Pierwsze wysiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich 1944-1946, Wojskowe sądy rejonowe, .su, Chruszczowka, Sowieci, Medal Za udział w walkach w obronie władzy ludowej, Alfred Frenzel, Osadnictwo wojskowe, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, Wielka Encyklopedia Radziecka, Conrad Schumann, Fundusz Obrony Narodowej, Odznaka Za zasługi w ochronie porządku publicznego, Trzecia Republika Czechosłowacka, Doktryna Hallsteina, Ukaz, Hymn Partii Bolszewików, Marszrutka, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny w PRL, System numeracji modeli samochodów w ZSRR i Rosji, Hymn Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Zaślubiny Polski z morzem, Odznaka Za zasługi w ochronie granic PRL, WM 66, Bułgarska Republika Ludowa, Debata pomiędzy Alfredem Miodowiczem i Lechem Wałęsą, Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, Państwowy Urząd Repatriacyjny, Kapustin Jar, Joachim Gauck, O kulcie jednostki i jego następstwach, Nieznani sprawcy, Pozbawienie obywatelstwa polskiego 76 oficerów, Produkcyjniak, Raport taterników, Heimkehrerlager Gronenfelde, Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej, Homo sovieticus, Radiokomitet, Kalendarz radziecki, Domki fińskie, Tysiąclecie Państwa Polskiego, Zajęcie polskiej ambasady w Bernie w 1982 roku, Státní bezpečnost, Olimpijka, Katastrofa w Swierdłowsku, Podstawowa Organizacja Partyjna, 46 podróż apostolska Jana Pawła II, Bikiniarze, Odznaka Na Straży Pokoju, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych, Korona czechosłowacka, Narodowe Święto Odrodzenia Polski, Przemysł terenowy, Stepan Kłoczurak, Rozmowy w Magdalence, Transformacja systemowa w Polsce, MZ, Sport w służbie idei, Historiografia PRL, Muzeum Lenina w Poroninie, Kolonne, Zdegenerowane państwo robotnicze, Klub Krzywego Koła, Komunistyczny Uniwersytet Mniejszości Narodowych Zachodu im. Juliana Marchlewskiego, Radziecka strefa okupacyjna w Niemczech, Mała Ententa, Wojna o myślni.

Random excerpt from the book:
...Mur berliński (niem. Berliner Mauer) – system umocnień długości ok. 156 km (betonowy mur, okopy, zapory drutowe, miny). Zwany był również eufemistycznie w języku propagandy NRD – antyfaszystowskim wałem ochronnym (antifaschistischer Schutzwall), od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego. Był on jednym z najbardziej znanych symboli zimnej wojny i podziału Niemiec. Podczas prób przedostania się przez strzeżone urządzenia graniczne do Berlina Zachodniego wielu ludzi zostało zabitych. Dokładna liczba ofiar jest sporna i niepewna, różne źródła podają od 86 do 238 śmiertelnych przypadków. Przebieg muru berlińskiego przedstawiony na zdjęciu satelitarnymPo zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku Niemcy, na mocy postanowień konferencji jałtańskiej podzielone zostały na 4 strefy okupacyjne, administrowane i kontrolowane przez USA, Związek Radziecki, Wielką Brytanię i Francję. Podobnie, na 4 sektory, podzielono również Berlin. Równocześnie rozpoczęła się zimna wojna pomiędzy Wschodem a Zachodem. Berlin stał się głównym miejscem rozgrywek pomiędzy organizacjami szpiegowskimi obu bloków politycznych. W roku 1948 doszło do pierwszego poważniejszego kryzysu w zimnej wojnie (I kryzys berliński), którego przyczyną była blokada Berlina poprzez ZSRR. 23 maja 1949 roku ustanowiona została konstytucja nowego państwa niemieckiego, powstałego z połączenia trzech zachodnich stref okupacyjnych; we wrześniu na podstawie tej konstytucji utworzono Niemiecką Republikę Federalną (NRF), a 7 października tego samego roku Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD). Formalnie Berlin miał status miasta zdemilitaryzowanego, składającego się z czterech sektorów (amerykańskiego, brytyjskiego, francuskiego i radzieckiego) i był niezależny od obu państw niemieckich, co w praktyce nie miało jednak większego znaczenia – Berlin Zachodni miał w przybliżeniu status kraju związkowego Niemiec (posiadał na przykład swoich przedstawicieli w Bundestagu). Berlin Wschodn...

Tips

To download a PDF ebook for $9.99 please click the download link. We recommend you pay by credit card. If you ask Paypal to pay from your bank account it will take them up to four business days to send your order to us. You can read the ebooks on your PC, Kindle, Nook, iPad, Android or other mobile device; see our FAQ page for instructions.

To download four books a month online for free simply join our library book club for $14.99 a month. Then login to your account before clicking the Download link.

To get a printed copy, click the Paperback link for a list of resellers.

Downloads marked "PDF/scan" may have notations, faded type, yellowed paper, missing or skewed pages or be free elsewhere. Paperbacks marked "OCR" may have numerous typos, missing text, with no illustrations or indexes. Books with Wikipedia or Wikia in the author field have content which was on those sites as of the publication date.


View website in العربية | български | català | česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | Español | suomi | Français | हिन्दी | hrvatski | Indonesia | Italiano | עברית | 日本語 | 한국어 | Lietuvių | latviešu | Nederlands | norsk | Polski | Português | Română | Русский | slovenčina | slovenščina | српски | Svenska | Filipino | українська | Tiếng Việt | 中文 (简体) | 中文 (繁體) | © 2018. All rights reserved.